Cultura plantelor Agrocomplex

            In cadrul SC AGROCOMPLEX BARLAD SA productia agricolă se realizeză în 11 ferme vegetale care exploatează peste 11.500 hectare teren agricol localizate in sudul judetului Vaslui si nordul judetului Galati. Societatea este producator autorizat de samanta de cereale si plante oleaginoase iar in acest sens, SC AGROCOMPLEX BARLAD SA intretine loturi semincere pentru obtinerea semintelor necesare infiintarii culturilor proprii.
            Mijloacele de productie necesare cultivării acestor suprafete sunt proprietatea societătii ridicându-se la un număr de peste 93 de tractoare si combine din productia internă sau din import, alături de care trebuie mentionate si mijloacele de transport în număr de 50 autocamioane, remorci auto, autoturisme pentru transport mărfuri si materiale.
            In perioada 2008-2010 SC AGROCOMPLEX BARLAD SA a implementat un proiect de modernizare a exploatatiilor vegetale prin care s-au achizitionat 15 tractoare noi, 36 utilaje agricole moderne precum si 4 combine de ultima generatie care permit aplicarea unor noi practici agricole, bazate pe cele mai avansate cunoştinţe ştiinţifice în domeniul tehnologiilor, mai ales a celor ecologic viabile in conformitate cu Codul de Bune Practici Agricole care contribuie la o prelucrare limitata a terenurilor datorata reducerii numărului de treceri pe hectar favorizând astfel imbogatirea acestora cu substanţe organice, imbunatatirea caracteristicilor fizice si combaterea compactării, eroziunii solului si contaminării apelor cu sedimente, ingrasaminte si pesticide.
            Tot prin acest proiect societatea s-a dotat cu un selector de seminte performant care asigura obtinerea de seminte cu puritate fizica ridicata si loturi omogene din punct de vedere al uniformitatii si calitatii, SC AGROCOMPLEX BARLAD SA adaptandu-se astfel la cerintele Directivei nr. 66/402/CEE privind comercializarea seminţelor de cereale si a Directivei Consiliului nr. 2002/57/CE privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase si textile.
            Utilizarea unor mijloace de producţie performante coroborata cu folosirea de noi tehnologii se reflecta in mod direct asupra cantităţii si calităţii produselor obţinute, SC AGROCOMPLEX BARLAD SA fiind capabila sa răspundă astfel cerinţelor din ce in ce mai riguroase ale pieţei din domeniu.